top of page

יישור שיניים 

invisalign -קשתיות שקופות

?מהו יישור שיניים שקוף

יישור שיניים שקוף הינה שיטה חדישה ליישור השיניים בעזרת סד שקוף המותאם בדיוק למשנן של המטופל

מה שגורם לכך שהסד לא נראה ממרחק העולה על 30 ס"מ

יוצר לחץ בנקודות מסוימות על השן בהתאם לתזוזה הרצויה ובכך מזיז את השיניים
הכוחות מחושבים מראש וכל הסדים מתוכניים עוד בשלב הראשון
הסד מוחלף כל שבוע/שבועיים 

?למי שיטת הסדים השקופים מתאימה

שיטה זו מתאימה לכל אחד בכל גיל מעל גיל 12 שהשיניים סיימו את בקיעתן

?מה הן היתרונות של הסדים השקופים לעומת השיטות הישנות 

הסדים שקופים ובלתי נראים ממרחק העולה על 30 ס"מ-

הסדים נשלפים ומאפשרים דינמיות (אפשר להוריד לאירוע , בזמן מתן הרצאה או לצילומים)-

  בשיטות הישנות הסמכים מודבקים על השיניים ולא ניתנים להסרה מה שמקשה על שמירה על היגיינה מעלה את סיכוי להתפתחות עששת מסביב לסמכים בנוסף בסוף הטיפול לא נשארים שאריות דבק

?האם אפשר לדעת מה תהייה התוצאה הסופית

כן אפשר לדעת מראש את התוצאה הסופית שתתקבל בסוף הטיפול בקרוב מאוד גבוהה. 
בתכנון הטיפול המטופל/ת מקבל סרטון המדמה את תזוזת השיניים ובכך אפשר לדעת בכל שלב את עמדת השיניים ואת התוצאה הסופית

Beautiful Smile
bottom of page